VAILLANT Kotao elektro eloBLOCK VE14

Električni kotlovi za grejanje Vaillant eloBLOCK/2

Nova generacija električnog zidnog kotla za centralno grejanje

Vaillantovi električni kotlovi za centralno grejanje pružaju savremen način grejanja stanova i porodičnih kuća. Rad ovih električnih kotlova je sasvim automatizovan i gotovo nečujan. Kotlovi su takođe u potpunosti opremljeni sa svim radnim i sigurnosnim elementima. Sekvencijalnim paljenjem ogrevnih spirala, sprečeni su neželjeni impusi u električnoj mreži prilikom uključivanja/isključivanja kotla. Budući da je ovde reč o električnoj energiji, naravno da je rad ovih kotlova u potpunosti ekološki, da im za njihov rad nije potreban dimnjak i da ih je moguće montirati i u najmanje prostore, jer ne koriste vazduh za sagorevanje. Za još veću udobnost, kotao je moguće kombinovati sa sobnim termostatom ili sa indirektno grejanim rezervoarom.

Električni kotao za grejanje Vaillant eloBLOCK/2 u nekoliko reči:

• rad kotla je sasvim automatizovan i gotovo nečujan
• sekvencijalno paljenje ogrevnih spirala uz modulacioni rad
• kotao je opremljen sa svim radnim i sigurnosnim elementima
• ekološki čist rad
• nije potreban dimnjak
• mogućnost povezivanja u kaskadu (modeli 24 kW i 28 kW)
• mogućnost rada u zavisnosti od spoljašnje temperature uz upotrebu originalnog pribora
• jednostavno održavanje
• moderan dizajn
• kombinacija sa sobnim termostatom calorMATIC 240
• za modele od 6 i 9 kW moguć monofazni priključak, za ostale modele neophodan je trofazni priključak
• mogućnost povezivanja eloBLOCK-a sa indirektno grejanim rezervoarom uz korišćenje originalnog pribora

Elektro kotlovi KTS Plus Loznica
Snaga: 14kW

Leave a Comment

Your email address will not be published.