Cena: 317.993,00 RSD  BERGEN KOTAO NA PELET TRIUMPH 33 (100-280 M2)


OPIS PROIZVODA

Parametri:     
Maksimalna snaga: 33,0 kW
Koeficijent korisnog dejstva: 94,2 %
Težina   341 kg
Kapacitet pelet rezervoara    100 kg
Širina   1160 mm  
Dubina 820 mm
Visina   1398 mm  
Priključak dimnjače  130 mm
Polazni/Povratni vod   1"                           
Radni pritisak kotla (maksimalni):2.5 bara
Ispitni pritisak kotla: 5,0 bara
Temperatura na ulazu u kotao: 70,0 C
Temperatura na izlazu iz kotla: 90,0 C
Klasa efikasnosti kotla prema EN 303-5: 5,0
Otpor na vodenoj strani pri nominalnom opterećenju:
                                                       - Δt=10 K        7,0 hPa
                                                       - Δt=20 K        2,0 hPa
Potreban podpritisak dimnjaka: 14,0 Pa
Električni napon:  230 V  


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


SNAGA: 33kW

ENERGENT: Pelet

KREDIT U SARADNJI SA HALK BANKOM

Bez operećenja Vašeg budžeta.

Krediti sa kamatom od 3%

Krediti namenjeni za: Penzionere i  Zaposlene

PRIMER OTPLATE: 2000eur  84meseca x 26eur

Aplicirajte u našim objektima u Loznici:

Ivana cankara 1 i Slobodana Penezića bb

tel/fax: 015/7102-139
069/603 034